top of page
Merdiven üzerinde Işık

restorasyon projeleri

Bulunduğu coğrafyanın izlerini taşıyan bu tarihin canlı tanıklarına, bugün yeniden hayat vermeyi amaçlıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar, yatırımcının ihtiyaçları göz önüne alınarak, mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda çözüme ulaştırılıyor. Eski yapılara kazandırılacak mimari bakış ve gereken güçlendirmeyi, mimarlık ve mühendisliğin ortak çalışması ile gerçekleştiriyoruz.

Bu çerçevede ihtiyaç duyulacak; rölöve (yapının belgelenmesi), restitüsyon projeleri, restorasyon projeleri, analitik rölöve, hasar tespit analizleri, müdahale paftaları, ada bazlı etüt ya da çevre etüdü, tadilat projesi ve analiz raporları gibi; restorasyon ya da tadilat çalışmaları için gerekli tüm proje ve belgeleri hazırlayıp kurum onayı alarak, yapının yenilenmesi konusunda atacağınız ilk adıma yardımcı oluyoruz.

Birlikte
Çalışalım!

Kültürel miraslarımıza sahip çıkıyor, onlara tekrardan yaşam veriyoruz.

bottom of page